Obavijesti

15. May 2018

Preseljenje blagajne Novokoma

Obavještavamo cijenjene korisnike da se blagajna Novokoma od 21. svibnja 2018. seli na adresu Potočna 25 (bivša tvrtka Motoremont). Račune za usluge Novokoma ubuduće će biti […]
14. November 2016

Zaštita interne instalacije od smrzavanja

Poštovani korisnici, kako bi se izbjegla opasnost od smrzavanja vode, vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se […]

Naša djelatnost

Vodoopskrba obuhvaća transport i isporuku pitke vode krajnjem potrošaču, dok odvodnja otpadnih voda znači prihvat otpadnih voda korisnika usluge te transport i ispust u prirodni prijemnik.

U cilju zadovoljenja ovih javnih usluga, društvo se, trajnim održavanjem, brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. Također, temeljem zakonskih odredbi, ovaj isporučitelj javnih vodnih usluga jedini ima pravo priključenja objekata na komunalne vodne građevine, kao i utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Tko smo mi?

Trgovačko društvo s petnaest zaposlenih koje se kao osnovnom djelatnošću bavi pružanjem vodnih usluga u koje prvenstveno spadaju javna vodoopskrba i javna odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva: 2.900.500,00 kuna 

 

Kontaktirajte nas