Odluke i dokumenti

Odluke i dokumenti

1Odluka o cijeni vodnih usluga
2Odluka o priključenju
3Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
4Društveni ugovor
5Poslovnik o radu NO
6Plan nabave za 2016. godinu
8Pravilnik jednostavne nabave