Javna nabava

Javna nabava

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Vodovod Novska d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

1Jednostavna nabava - opći akt