Prijava kvara

Prijava kvara

Poštovani korisnici!

Kako bi što brže spriječili istjecanje vode, molimo vas da nam u što kraćem vremenu dojavite mjesto i vrstu kvara, od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00h - 15.00h na broj telefona 044/600-454, ili ako ste u mogućnosti kvar možete prijaviti u sjedištu društva.

Subotom, nedjeljom i državnim blagdanima, te u terminu izvan radnog vremena samo u slučaju hitnih intervencija na sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, poziv je na broj 098/557-332.

Radno vrijeme

Radno vrijeme: 07:00 do 15:00
Radno vrijeme blagajne: 07:00 do 14:00

044 600 454

044 600 454

info@vodovod-novska.hr

http://vodovod-novska.hr/